Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Omurga Hastalıkları

Omurga Hastalıkları

Omurga, vücudumuzun orta hattında bulunan, vücudun dengesini korumasına ve hareket etmesine yardımcı olan, birçok kasa tutunma yeri oluşturan kemik yapılardır. Sıralı bir sütun halindedir. Yedi adet servikal (Boyun) bölge, on iki adet torakal (Sırt) bölge, beş adet lumbal (Bel) bölge, beş adet sakral bölge ve dört adet koksigeal (Kuruk sokumu) bölge olmak üzere toplam otuz üç adettir. Omurga, tıp dilinde aynı zamanda vertebra olarak da adlandırılır.

Vertebraların kısaca anatomik yapılarından bahsedecek olursak


Tipik bir omura; corpus (Gövde) vertebra ve arcus (Yay) vertebra denilen iki bölümden oluşur. İkisi arasında kalan deliğe foramen (Delik) vertebrale denir. Vertebralar üst üste geldiğinde, bu delikler canalis (Kanal) vertebrayı oluştururlar. Bu kanaldan bizim için çok önemli olan bir yapı, medulla spinalis ve zarları geçer. Medulla spinalis omur iliktir. İki vertebra corpusu arasında ise diskler bulunmaktadır. Bu diskler omurgaların birbirine sürtünmesini engeller, omurgalara binen yükü dengeli bir şekilde absorbe eder. Disk iki yapıdan oluşmaktadır; annulus fibrozus ve nükleus pulpozus. Annulus fibrozus, nükleus pulpozusun etrafını çevreleyen bir yapıdır. Bu yapı herhangi bir nedenle zarar gördüğü zaman halk arasında çok yaygın olan ve bilinen fıtıklar meydana gelmektedir.

Omurga hastalıkları nelerden oluşmaktadır?

  • Enfeksiyonlar: Enfeksiyonlar kemiklerden en çok omurgayı tutma eğilimindedir. Kemik enfeksiyonları oldukça uzun süre tedavi isteyen bir hastalık grubudur. Omurga enfeksiyonları kendisini birçok değişik şekillerde gösterebilmektedir. Brucella tipik olarak omurga tutulumuna neden olmaktadır. Hastanın verdiği hikâyede dalgalı ateş ve antibiyotiklere cevapsızlık önemlidir. Hikayesinde çoğu zaman çiğ süt içme veya ev yapımı peynir yeme mevcuttur.
  • Lomber disk hastalığı: Üç kategoriye ayrılmaktadır; dejeneratif disk hastalıkları, internal disk bozulması ve disk herniasyonudur (Fıtıklaşma). İnternal disk bozulmasında, diskin iç yapısı bozuktur ancak dış yapısı normaldir. Disk herniasyonu ise halk arasında bildiğimiz fıtıklaşmadır. Fıtıkların yüzde doksan beşinden fazlası L4 - L5 ve L5 - S1 düzeylerinde ortaya çıkar. Posterolateral disk herniasyonları en sık olanlardır. Çünkü annulus fibrozus bu bölgede en zayıftır.
  • Skolyoz: Skolyoz, omurgaya önden bakıldığı zaman omurganın şeklinde eğrilik olmasıdır. Belirli bir dereceye kadar kabul edilebilir durumdadır. Ancak sınırı geçtiği zaman müdahale edilmesi gerekir. Doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşabilmektedir.
  • Kifoz: Kifoz halk arasında kamburluk olarak bilinmektedir. Belirli bir dereceye kadar kabul edilebilir durumdadır. Ancak sınırı geçtiği zaman müdahale edilmesi gerekir. Solunumu sıkıntıya sokacak kadar artış gösterebilir. Bu durumda cerrahi endikasyon doğmuş olur. Doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşabilmektedir.
  • Apseler: En sık akciğer tüberkülozuna sekonder olarak gelişmektedir. Tüberküloz apseleri omurgayı tutmayı çok severler. Kan yolu ile gelen tüberküloz basilleri en sık vertebralarda metafiz ve epifize yerleşirler. Apse eklemlere yayıldığı takdirde alttaki eklem kıkırdağında ve subkondral kemikte yıkıma yol açar. Vertebrada tutulum yapan tüberküloz apsesinin özel bir adı bulunmaktadır. Bu ad; Mall de Pott apsesidir. En sık torakal ve üst lomber vertebralarda gözlenir. Önce vertebra korpuslarına yerleşir, vertebra korpusu harabiyeti yapar. Daha sonra komşu vertebralara yayılır. Lokalize kifoza neden olabilir. (Gibbus) Genellikle yer çekiminin de etkisi ile öne ve aşağı doğru yayılım gösterir. Lomber bölgede apse, psoas kası boyunca aşağı doğru ilerleyerek inguinal apselere neden olabilir. Tüberküloz nedenli omurga apsesi olan insanlarda; gece terlemeleri, kilo kaybı, iştahsızlık, omurga ağrıları ve ateş mevcut olabilir. Bu hastalığın tanısı radyoloji ve klinik ile koyulur. Tedavisi ise anti-tüberküloz ilaçlar ile yapılmaktadır. Cerrahi olarak da drenaj gereklidir.
  • Kırıklar: Travmalara, enfeksiyonlara, osteoporoza ve malignitelere sekonder olabilir.
  • Spondiloz: Faset eklemlerin dejeneratif hastalıkları, genellikle dejeneratif disk hastalığı ile var olduğundan, bu iki antiteyi birbirinden ayırmak zordur. Her ikisi de aksiyel bel ağrısına neden olur.
  • Spondilolizis: Vertebralar arasında kayma yok, sadece parsinter artikülariste defekt varsa bu duruma spondilolizis denir. Pars interartikülarisin bir defekti olup, çocuklar ve ergenlerde bel ağrılarının yaygın nedenlerinden birisidir. Olgunlaşmamış omurgadaki tekrarlayan hiper ekstansiyon hareketleridir ki bu, ergenlik çağındaki jimnastikçilerde ve futbol oyuncularında sık olarak bildirilmektedir. Bununla beraber iki taraflı tutulum spondilolistezise neden olabilir. Bu lezyonların yüzde doksanı L5 - S1 seviyesinde ortaya çıkar. Hastalarda tipik olarak arkaya eğilince kötüleşen ve öne eğilince rahatlayan bir ağrı mevcuttur. Tedavisi genellikle dinlenme ve zararlı olan aktivitelerden bir süre uzak kalmadır.
  • Spondilolistezis: Üstteki bir vertebranın alttakine göre öne kaymasıdır. En sık L4 - L5 arasında veya L5 - S1 arasında meydana gelmektedir. Kayma sonucu lumbal sinir köklerine bası olursa siyatalji meydana gelir. Siyataljiler, sinir kaynaklı ağrılardır.
  • Maligniteler: Malignite, kötü huylu kanserlerdir. Kötü huylu kanserler iyi huylulara göre daha geç iyileşmektedirler. Metastaz, kanserli dokudan sağlıklı dokulara olan yayılım anlamına gelmektedir. Omurgaya en fazla metastaz yapan kanserle; akciğer, göğüs, prostat ve renal hücreli kanserlerdir. Bel ağrısı, metastatik hastalığın en sık gözlenen semptomudur. Buna kemiğin kılıfındaki gerilme ve tümörün kitle etkisi neden olur. Yatak istirahati ile hafiflemeyen bel ağrısı yüzde doksandan fazla bir duyarlılığa sahiptir. Bu nedenle yatak istirahati ile hafifliyor ise malignite ihtimali pek yoktur.
Son Güncelleme : 19.01.2024 06:52:28
Omurga Hastalıkları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Omurga Hastalıkları Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Omurga Hastalıkları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Omurga Platin Ameliyatı
Omurga Platin Ameliyatı
Omurga platin ameliyatı beyin ve sinir cerrahi uzmanları tarafından yapılan düzeltme amaçlı operasyonlardır. Tümör, bel kayması, enfeksiyon gibi nedenlere bağlı olarak meydana gelen omurga çökmelerinde ya da dar kanal nedeniyle gerçekleştirilmektedir...
Omurga Çökmesi
Omurga Çökmesi
Omurga çökmesi, bu sorun daha fazla ileri yaştaki kişileri etkiler. Buna engel olmak için, yeteri kadar kalsiyum içeren besinler alınmalı, düzenli bir şekilde egzersiz yapılması gerekir. Omurga kırılması en fazla travma sonucunda meydana gelmektedir....
Omurga Kemiği Ağrısı
Omurga Kemiği Ağrısı
Omurga Kemiği Ağrısı: Kişilerin hareketlerini kısıtlayan, ayakta durmayı zorlaştıran, yürümeyi engelleyen, hatta oturmayı bile zorlaştıran insanların genelinde yaygın olarak görülen bir şikâyettir. Çoğu zaman ağrı kişiden kişiye değişkenlik ve farklı...
Omurga Kaç Kemikten Oluşur
Omurga Kaç Kemikten Oluşur
Omurga Kaç Kemikten Oluşur; Omurgayani diğer adıyla, columna vertebralis, omurlardan oluşmakta olup, içinde omuriliği barındıran kemik yapıya verilen isimdir.Omurga 70 cm uzunluğunda olmaktadır. İçindeki omurilik ile 43-45 cm arasında değerlendirilmi...
T12 Omurga Çökmesi Kırığı
T12 Omurga Çökmesi Kırığı
T12 omurga çökmesi kırığı, omurga çökmesi sonucunda oluşan kırıkların yaklaşık %5-10 kadarı boyun omurlarında, %70 kadarı bel ve sırt omurlarında, kalan kısmı ise aşağı kısımlarda meydana gelir. En fazla sorun sırt ve bel omurlarının birleşim yeri ol...
Omurga Çatlağı
Omurga Çatlağı
Omurga çatlağı omurganın dışarıdan gelen sert bir darbeyle hasara uğramasıdır. Beyin ve sinir hücreleri arasında koordinasyonu sağlayan omurgada bir hasar oluşması vücudun büyük bölümüne etki eder. Omurga çatlağı ise omurgada meydana gelebilecek risk...
Omurga Çıkıntısı
Omurga Çıkıntısı
Omurga çıkıntısı, genellikle bluğ çağındaki çocukların omurgalarının standart görünümden farklı hal almasıdır. Sağlıklı bir insanda omurga görünümü önden ya da arkadan bakıldığında düz olmalıdır. Omurganın göğüs hizasına gelen kısmında arkaya doğru ç...
Omurga Ameliyatı
Omurga Ameliyatı
Omurga ameliyatı, omurga hastalıkları, son zamanlarda sık rastlanan ve hayat kalitesini düşüren hastalıkların tedavisi için geliştirilen bir tedavi yoludur. Bilhassa akciğer sorunları meydana gelen veya ileri yaşta meydana gelen hastalar amaçlı bu op...
Omurga Ağrısına Ne İyi Gelir
Omurga Ağrısına Ne İyi Gelir
Omurga Ağrısına Ne İyi Gelir, Omurga esnek ve sağlam yapısı ile vücut dengemizi koruyan rahat hareket etmemize imkân sağlayan bir yapısı bulunmaktadır. Omurga rahat hareket etmemizi sağladığı gibi ağır yükleri kaldırmamızı ve vücudumuza devamlı deste...
Spondiloz
Spondiloz
Spondiloz; yaşlanma, aşırı yüklenme ya da omurga yaralanmalarının sonucu gelişen kronik dejeneratif-distrofik sürecidir. Spondiloz kelime anlamı ile vertebraların parsiyel olarak yapışması ya da kaynamasıdır. Spondiloz boynunuzdaki diskleri etkiler v...
Lomber Omurga
Lomber Omurga
Lomber omurga, omur denilen dizi halinde birbiriyle bağlantılı kemikten oluşmaktadır. Kemikler iç kısmından omuriliğin geçtiği omurların arasındaki spinal kanalı çevrelemektedir. Spinal kanalın sınırları arasında omurların arasında bulunan interverte...
Omurga Eğriliği
Omurga Eğriliği
Omurga eğriliği, tıpta skolyoz olarak adlandırılan bir omurga rahatsızlığıdır. Aslında bir hastalık olarak kabul edilmemektedir. Omurga ile alakalı bir bulgu olarak tanımlanır. Farklı hastalık türleri omurga eğriliğine neden olabilir. Altta yatan ned...

 

Omurga Platin Ameliyatı
Omurga Çökmesi
Omurga Kemiği Ağrısı
Omurga Kaç Kemikten Oluşur
T12 Omurga Çökmesi Kırığı
Omurga Çatlağı
Omurga Çıkıntısı
Omurga Ameliyatı
Omurga Ağrısına Ne İyi Gelir
Spondiloz
Lomber Omurga
Omurga Eğriliği
L1 Omurga Kırığı
Omurga Düzleşmesi
Sırt Omurga Ağrısı
Boyun Omurga Eğriliği
Bebeklerde Omurga Eğriliği
Omurga Hastalıkları
Omurga Eğriliği Ameliyatı
Omurga Kayması
Lordoz
Omurga İltihaplanması
Omurga İncinmesi
Hamilelikte Omurga Ağrısı
Omurga Disk Kayması
Omurga Tüberkülozu
Omurga Kanseri
Omurga Ağrısı İçin Egzersizler
Omurga Bozuklukları
Omurga Tutulması
Popüler İçerik
L1 Omurga Kırığı
L1 Omurga Kırığı
L1 Omurga kırığı kol ve bacaklara giden sinir uçlarına gelmesi halinde felç yaşanmasına neden olan ciddi bir sorundur. Kırığın meydana geldiği yer ve ...
Omurga Düzleşmesi
Omurga Düzleşmesi
Omurga Düzleşmesi ile ilgili bilgileri paylaşmadan önce vücudun işleyişinin bizim yaptığımız hatalar sonucu bozulduğunu unutmayalım.Ani hareketler,ani...
Sırt Omurga Ağrısı
Sırt Omurga Ağrısı
Sırt Omurga Ağrısı, milyonlarca insanın ortak sorunu haline gelmiştir. Yapılan çaplı bilimsel araştırmaların sonucu; her beş insandan birinin, sırt ağ...
Boyun Omurga Eğriliği
Boyun Omurga Eğriliği
Boyun Omurga Eğriliği,, Sağlıklı bir omurga yapısı önden ve arkadan bakıldığı zaman düzdür. Yandan bakıldığında ise, boynun ve belin çukurlu kısmına u...
Bebeklerde Omurga Eğriliği
Bebeklerde Omurga Eğriliği
Bebekler de omurga eğriliğinin tedavisi başta egzersiz yapmak ile başlar. 2. basamak tedavisi hastalık çok  ilerlerse eğer korse tedavisi başlar. Bu t...
Omurga Eğriliği Ameliyatı
Omurga Eğriliği Ameliyatı
Omurilik eğriliği ameliyatı, omurilik tedavisi için en son tercih edilen yöntemdir. Omurilik eğriliği şikayetinde müdahale edilmesi gereken bölgenin v...
Omurga Kayması
Omurga Kayması
Omurga kayması, vücut için hayati önem taşıyan omurga yapısında farklı nedenlerden dolayı kayma oluşması ve kemiklerin birbiri üzerine binmesidir. Omu...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Omurga Platin Ameliyatı
Omurga Çökmesi
Omurga Kemiği Ağrısı
Omurga Kaç Kemikten Oluşur
T12 Omurga Çökmesi Kırığı
30 Yıl Önce Trafik Kazasında L2 Kırığı Ve İleri Derecede Omurga Eğilmesi Olan 66 Yaşında Hastayım
Bel Kemigi
Sırt Düzleşmesi (Göğüs Kifozu Azalması)
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
30 Yıl Önce Trafik Kazasında L2 Kırığı Ve İleri Derecede Omurga Eğilmesi Olan 66 Yaşında Hastayım
Bel Kemigi
Sırt Düzleşmesi (Göğüs Kifozu Azalması)
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024